Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zespółu Szkolno – Przedszkolnego w Hażlachu

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hażlachu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespółu Szkolno – Przedszkolnego w Hażlachu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • brak mapy serwisu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Filapek-Dorda.
 • E-mail: sph@hazlach.pl
 • Telefon: +48 33 856 9428

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • koordynator do spraw dostępności cyfrowej: Urząd Gminy Hażlach Katarzyna Halskakhalska@hazlach.pl
   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hażlachu Izabela Filapek-Dorda, sph@hazlach.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hażlachu
 • Adres: ul. Kościelna 2, 43-419 Hażlach
 • E-mail: sph@hazlach.pl
 • Telefon: +48 33 856 9428

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek składa się z części administracyjno-socjalnej oraz części lekcyjnej.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ulicy Kościelnej oznaczone jako Wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Pozostałe wejście do starej części szkoły od strony ul. Długiej, do którego prowadzą schody. Sekretariat znajduje się na 1 piętrze po lewej stronie. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hażlachu nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.

Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach. Na klatkach schodowych zamontowane poręcze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W starej części szkoły istnieją dwie kondygnacje, do których prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter z korytarzem prowadzącym do nowej części szkoły, oraz piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe. Stara część szkoły nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Nowa część szkoły obejmuje budynek i salę gimnastyczną. W nowej części szkoły istnieje pięć kondygnacji : piwnica, w której znajduje się stołówka szkolna z jadalnią oraz budynek sali gimnastycznej, półpiętro, na którym znajdują się szatnie, pierwsze piętro, na którym znajduje się sekretariat szkoły i sala lekcyjna, drugie piętro z salami lekcyjnymi i pomieszczeniem socjalnym trzecie piętro z biblioteką i czytelnią.

W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Parking Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajduje się od strony ul. Kościelnej. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z jednego wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy boisku sportowym od strony ul. Osiedlowej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek przy ul. Długiej 25 składa się z części administracyjno -socjalnej i części przeznaczonej dla dzieci przedszkolnych.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne od strony ulicy Długiej oraz wejście boczne od podwórka. Do wejścia głównego prowadzą schody.

W budynku nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.

Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach. Na klatce schodowej zamontowane są poręcze.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek przedszkola składa się z trzech kondygnacji: piwnica, parter, na którym znajduje się szatnia dla dzieci , sala zabaw , 2 toalety dla dzieci, zaplecze kuchenne oraz piętro, na którym znajduje się sala zabaw, toaleta dla dzieci, gabinet wicedyrektora, pomieszczenia socjalne.

W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Parking przedszkola znajduje się od strony ul. Długiej. Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W sekretariacie szkoły, na pierwszym piętrze  znajduje się pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Hażlachu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Hażlachu poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: sph@hazlach.pl.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData